torsdag 2 april 2009

Lite mer om ekomat

Jag vill förtydliga att mitt förra inlägg inte var menat som kritik mot KRAV, tvärtemot tycker jag att det visar vilken skillnad i E-nummerantal det faktiskt är mellan vanlig och ekologisk mat.
Men mängden tillsatser är ju inte det enda skälet till att äta ekologiskt. Här följer några till:

Bra Miljö
KRAVs regler siktar mot en hållbar produktion. Därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) inte användas. Att inte använda kemiska bekämpningsmedel bidrar till en ökad mångfald i naturen.
En balans mellan djurhållning och växtodling är viktig. Därför ska en så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården. Då kan näringen gå runt i ett kretslopp på gården och det blir lagom mycket gödsel att sprida tillbaka till åkern.
Också för själva livsmedlen gäller försiktighetsprincipen. Först efter prövning får producenten använda någon av de få tillsatser som KRAV kan tillåta.

God djuromsorg
Det är också viktigt hur djuren har det. De ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Exempel på detta är att grisarna går ute hela året. De får beta, böka och ta sig gyttjebad. Likaså får hönsen vara ute och äta grönt och picka mask under sommarhalvåret.

God hälsa
Hälsa är en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. För god hälsa behövs bra miljö. Förutom den omedelbara hälsofördelen för lantbrukaren som slipper hantera kemiska bekämpningsmedel kan det öka välbefinnandet att veta att man gör en god sak för miljön genom att äta KRAV-märkt.

Socialt ansvar
En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga. I Syd blir många lantarbetare skadade av de stora mängder kemiska bekämpningsmedel som används där vid odling av exportgrödor. Ekologiska odlare slipper den risken.

(Kopierat från KRAV.se)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar